Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

Kalendarz szkolny

Strona główna » O szkole » Kalendarz szkolny

Liczba wyświetleń:1080

Lp.

Data

Tematyka wydarzeń

Odpowiedzialny

1

1.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Dyrektor, wychowawcy klas

2

1.09.2016

Powitanie klas I.

U.Lampart J. Dziedzic

3

1.09.2016

Konferencja Rady Pedagogicznej

Dyrektor

4

18.09.2016

Święto Patrona Szkoły

J. Kopiczko B. Torbicka E. Zimnol M Piernikarska

5

21 września

Alarm przeciwpożarowy

Dyrektor, nauczyciele

6

Październik

listopad

Zawody wewnątrzszkolne minisiatkówki chłopców

P. Sikora

7

październik

Pasowanie na ucznia I klasy

I.Kabik,M.Walo

8

22.10.2016

Konkurs wiedzy biblijnej

J. Kopiczko

9

14.10.2016

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – spotkanie z nauczycielami i przedstawienie

Dyrektor, Dzierbicka

10

10.11.2016

Święto odzyskania niepodległości

E. Zimnol, J. Słowik, , H. Krupka

11

Listopad

Zbiórka makulatury

Konserwator woźna

12

listopad

Konkurs Przyrodniczy

A. Sobik

13

Listopad

grudzień

II szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych kl. IV – V

M. Zimonczyk

14

18.12.2016

Konkurs świąteczny – stajenki, ozdoby

B. Torbicka

15

22.12.2016

Jasełka spotkanie opłatkowe z nauczycielami

Dyrektor H. Krupka, M. Piernikarska J. Dziedzic, Gembalczyk, Lampart

16

styczeń

Konkurs dla klas II i III z j. angielskiego

I. Zajonz A. Adamik,

M Zimończyk

17

styczeń

Konkurs matematyczny szkolny kl. II – III

J. Macionczyk, M. Walo, I.Kabik

18

styczeń

Konkurs czytania ze zrozumieniem kl IV – V

E. Zimnol, A.Maj

19

styczeń

Turniej noworoczny w piłkę nożną halową

K. Kucjas P. Sikora

20

Styczeń

Spotkanie z babciami i dziadkami indywidualnie w klasach

Wychowawcy klas I -II

21

1.06.2017

Rozgrywki kl I -III o najsprawniejszą klasę

M. Dudek

22

5.01.2017

Konferencja klasyfikacyjna

dyrektor

23

12.01.2017

Konferencja plenarna

dyrektor

24

styczeń

Turniej noworoczny w piłkę nożną halową

K. Kucjas P.Sikora

25

luty

Konkurs recytatorski klI – III

U. Lampart J. Dziedzic

26

12.02.2017

Konferencja śródroczna

dyrektor

27

marzec

Szkolny konkurs literowania w j. angielskim

A. Adamik, I Zajonz,

M. Zimończyk

28

18.03.2017

Wielkanocny Konkurs Świąteczny – kartki,ozdoby

Torbicka

29

kwiecień

Konkurs ortograficzny

A. Maj E. Zimnol

31

Kwiecień

Szkolny konkurs „Mam talent”

I. Zajonz K. Dzierbicka

I. Bulejak

32

kwiecień

Dzień Ziemi

A. Sobik

33

kwiecień

Konkurs grafiki komputerowej

M. Piernikarska M. Laby – Proksz

34

kwiecień/maj

Zawody wewnątrzszkolne minisiatkówki dziewcząt

M.Dudek

35

maj

Dzień Matki lekcja otwarta kl. Ia

M. Walo,

36

Maj

Koncert talentów dla Mamy i Taty

H Krupka I. Bulejak

M. Piernikarska

37

maj/czerwiec

Test diagnostyczny z j. angielskiego dla klas III

A. Adamik M. Zimończyk I. Zajonz

38

1.06.2017

Rozgrywki kl I – III o najsprawniejsza klasę

M. Dudek

39

maj/czerwiec

Egzamin Karty Rowerowej

M. Laby – Proksz P. Sikora

37

maj/czerwiec

Szkolna Olimpiada z j. angielskiego

z

j. angielskiego

I. Zajonz.

A. Adamik

M. Zimończyk

40

1.06.2017

Rozgrywki o najsprawniejszą klasę z każdego rocznika

A Skupiński

P. Sikora, M Dudek

39

3.06.2017

Festyn Szkolny

I. Bulejak, wszyscy nauczyciele

41

14.06.2017

Konferencja klasyfikacyjna

Dyrektor

42

Czerwiec

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas I

Nauczyciele klas III

43

22. 06.2017

Wybór nowego samorządu szkolnego

Samorząd szkolny

44

22.06.2017

Konferencja plenarna

Dyrektor

45

24.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 pożegnanie klas III 

Dyrektor, M. Walo, J. Macionczyk