Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

Regulaminy

Strona główna » Oferta szkoły » Biblioteka » Regulaminy

Liczba wyświetleń:568

Regulamin biblioteki

Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom, jako źródło wiedzy i informacji. Jest multimedialną pracownią, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji.

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych harmonogramem.

3. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

4. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres czterech tygodni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.

5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji.

7. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.

8. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Regulamin czytelni

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki wpisując się do „Książki odwiedzin czytelni”.

2. W czytelni należy zachować ciszę.

3. W czytelni nie można spożywać posiłków ani pić napojów.

4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, a książki i inne materiały oddaje bibliotekarzowi.

5.  Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czytelni mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

6. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.